Seifertovy Kralupy 2024 - autorská literární soutěž

Seifertovy Kralupy 2024 - autorská literární soutěž

Délka: minut

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje na památku básníka Jaroslava Seiferta autorskou literární soutěž v rámci 29. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

Literární soutěž je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích, a to: 14 až 18 let (dovršených do 20.6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny.

Práce zasílané poštou budou obsahovat: jeden neoznačený exemplář v neporušené, zalepené obálce se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu doc nebo pdf. Zaslané práce se nevracejí.

Uzávěrka je 20.6.2024.

Vítězné práce vybrané porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2024 dne 21. září 2024.

Práce označené ,,Seifertovy Kralupy“ zasílejte na adresu: Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, k rukám Jitky Košťálové, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Elektronicky na: seifertovykralupy@mestokralupy.cz.

V případě dotazů kontaktujte Jitku Košťálovou na tel. č. 734 695 011.

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje na památku básníka Jaroslava Seiferta autorskou literární soutěž v rámci 29. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

Literární soutěž je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích, a to: 14 až 18 let (dovršených do 20.6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny.

Práce zasílané poštou budou obsahovat: jeden neoznačený exemplář v neporušené, zalepené obálce se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu doc nebo pdf. Zaslané práce se nevracejí.

Uzávěrka je 20.6.2024.

Vítězné práce vybrané porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2024 dne 21. září 2024.

Práce označené ,,Seifertovy Kralupy“ zasílejte na adresu: Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, k rukám Jitky Košťálové, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Elektronicky na: seifertovykralupy@mestokralupy.cz.

V případě dotazů kontaktujte Jitku Košťálovou na tel. č. 734 695 011.