PRO MATURANTY A POŘADATELÉ PLESŮ

Milí maturanti a pořadatelé plesu,

máme pro vás několik užitečných informací, které se vám můžou v průběhu přípravy plesu hodit.


Termín plesu a podpis smlouvy.

Termín plesu je vhodné u nás rezervovat nejméně rok předem.

Podpis smlouvy je dobré řešit zhruba 2-3 měsíce před plesem.

Při podpisu smlouvy je již důležité vědět, kolik hodin budete potřebovat na přípravu a výzdobu a také kolik času potřebuje kapela atd.

První možností je pronajmutí sálu na několik hodin dopoledne, v průběhu kterých přivezete tombolu, vyzdobíte sál a případně si vyzkoušíte svá vystoupení. Následně přijedete odpoledne a doladíte poslední detaily před otevřením hlavních dveří veřejnosti. Kapela potřebuje na přípravu několik hodin, je tedy důležité s tím počítat již při podpisu smlouvy. Vše co v KD necháte, je zamčeno a nikdo z venku k těmto věcem nemá přístup. Druhou možností je pak pronajmout si sál až od odpoledních hodin a být tak v KD celé odpoledne až do začátku plesu. 

Při podpisu smlouvy od vás vybereme 20 000,-. Jedná se o vratnou kauci, jistinu případných škod. Pokud bude po plese vše v pořádku, částku vám vrátíme v plné výši.

Výzdoba

Výzdobu sálu provádějte vždy tak, aby nedošlo k poškození laků, výmalby, podlah apod. Berte přitom na vědomí, že je zakázáno používání barevného krepového papíru, konfet v jakékoli podobě, lepení pásek, zatloukání hřebíků a připínáčku kdekoliv v prostorách KD a zavěšení jakékoliv výzdoby na jakýkoliv druh svítidel. Otevřený oheň či jakákoliv práce s ním je přísně zakázaná. Vzdobu vždy raději předem konzultujte.

Vstupenky

Kapacita sálu je 600 lidí. Kvůli nedodržování tohoto limitu a tím porušování bezpečnostních předpisů jsme se rozhodli, že lístky vám na ples vytiskneme. Námi poskytnuté lístky tak budou jediné platné pro vstup do prostor velkého sálu KD Vltava. Toto opatření platí od plesové sezony 2017/2018. Z důvodu různého obcházení maximální povolené kapacity jsou nově také všechny vstupenky opatřeny hologramem a každý návštěvník dostane při vstupu do KD Vltava pásku na ruku.

Občerstvení a prodej

V prostorách KD Vltava jsou tři bary (přízemí, sál, malý sál v 1. patře), které jsou o ples vždy v provozu. Vnášení vlastního občerstvení do prostor KD Vltava je zakázáno a bude kontrolováno sekurity službou při vstupu do KD Vltava. 

Sekurity služba

Sekurity službu vám můžeme zajistit přes námi nasmlouvanou agenturu nebo si ji můžete zajistit vlastní cestou. Na maturitní ples je potřeba alespoň 4-5 sekurity osob. Pokud si budete zajišťovat sekurity službu sami, je nezbytné, aby měla sekurity služba patřičnou certifikaci. Kontaktní osoba

Sára Kocourková
Tel.: 734 682 464
Email: sara.kocourkova@mestokralupy.cz